× Close
About Us Image
Over ons
Wij zijn Jasmijn & Lyla Kok, oprichters van Nina.care. Ons doel is de perfecte match te vinden tussen gezinnen en hun au pair of oppas.
Dankzij mega strenge toelatingseisen en jarenlange ervaring zit onze database vol met betrouwbare en leuke oppassers. Onze super-snelle app zorgt er vervolgens voor dat de opvang zó geregeld is.
Daarnaast zorgen wij goed voor onze au pairs & oppassers. Door het aanbieden van geweldige events, gecertificeerde trainingen en een in-house Academy, worden ze écht onderdeel van ons team.

GGD bezoek voorbereiding checklist

avatar van jasmijn kok
Datum: 20 juni 2021
Auteur:
Over de Auteur: Deze blog is gepubliceerd door Jasmijn in het Nina.care team. Zij hoopt u met onze inhoud te informeren, verrassen en verblijden!
Contact: jasmijnkok@nina.care

Waar moet je huis aan voldoen als je een gastouder aan huis hebt en de GGD komt het huis inspecteren? Lees onze GGD voorbereiding checklist en bereid je voor op het bezoek van de GGD inspecteur!

Hieronder ter voorbereiding voor de GGD inspectie een lijst met documenten die je klaar moet hebben en zaken waar je huis aan moet voldoen waar je huis aan moet voldoen. 

De opvangomgeving eisen kort samengevat

 • De ruimte moet te allen tijde rookvrij zijn
 • Er moeten voldoende rookmelders aanwezig zijn
 • Het huis en de eventuele tuin van de gastouder zijn hygiënisch en kindveilig
 • Er is in huis voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen afgestemd op het aantal kinderen
 • Er is voldoende gelegenheid om buiten te spelen
banner

Meest voorkomende dingen waar je op moet letten

 • Brandmelders in de gang
 • Messenlades niet bereikbaar voor kinderen
 • traphekje als kinderen van de trap kunnen vallen
 • Vluchtroute bekend bij de gastouder 
 • stopcontacten afgedekt
checklist documenten die op locatie moeten zijn

Checklist documenten die op locatie moeten zijn (op de computer geldt ook als “ op locatie” bij Nina.care is dit allemaal digitaal)

 • Actieplan van de RIE check van het gastouderbureau
 • Overeenkomst tussen gastouder en gastouderbureau aanwezig 
 • Diploma van gastouder 
 • vog van de gastouder
 • EHBO diploma van de gastouder
 • Pedagogisch beleidsplan
 • Meldcode kindermishandeling
 • Ongevallenformulier 
 • Medicijn toedieningsformulier
 • Vervoerdersverklaring
 • Lijst noodnummers zoals huisarts

Waarop wordt de gastouder getoetst?

 • Kennis van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau
 • Kennis van de meldcode kindermishandeling
 • Kennis van de vluchtroute
 • Kennis wanneer er formulieren ongevallen- medicijnen en vervoer verklaringen moeten worden ingevuld

Extra regels

 • Max. 6 kinderen van 0-13 jaar (eigen kinderen tot 10 jaar tellen mee)
 • Max. 5 kinderen van 0-4 jaar (eigen kinderen tellen mee)
 • Max. 4 kinderen van 0-2 jaar (eigen kinderen tellen mee)
 • Max. 2 kinderen van 0 jaar (eigen kinderen tellen mee)
 • Achterwacht geregeld bij 4 of meer kinderen (spelende vriendjes tellen mee)
 • Achterwacht telefonisch bereikbaar en binnen 15 min. aanwezig

Onze Nina.care bemiddelingsmedewerkers helpen je om goed voorbereid te zijn, wij doen zelf altijd eerst een risico en veiligheid inventarisatie om te checken welke zaken de GGD inspecteur mogelijk zal opmerken. Samen maken we een actieplan om voor te bereiden zodat de GGD als het goed is nog maar weinig opmerkingen zal hebben.

Opvangomgeving eisen in detail uitgelegd

De omgeving waar de gastouder werkt moet voldoen aan bepaalde eisen. Ook de groepsgrootte is vastgelegd. Deze moeten beide voldoen aan de regels vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Deze eisen worden jaarlijks door ons getoetst door middel van een huisbezoek aan de opvanglocatie en worden gecontroleerd door de GGD

 • Algemeen: De opvanglocatie is altijd rookvrij en de opvanglocatie is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders conform de eisen uit het Bouwbesluit.
 • Speelruimte: Elke gastouder heeft een verantwoorde en veilige ruimte om te kunnen spelen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen. Het speelgoed is veilig, gevarieerd, uitdagend en stimuleert het sociaal, cognitief, motorisch en creatief spel van een kind. Er is aandacht voor spel, bewegen, muziek en voorlezen. 
 • Slaapruimte Voor kinderen tot 1,5 jaar is er een aparte, goed geventileerde slaapruimte, afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Buitenspeelmogelijkheden De gastouder biedt veilige buitenspeelmogelijkheden. Dit kan zijn in de eigen tuin, maar het kan ook een buitenspeelplaats in de directe omgeving zijn. In alle gevallen is de buitenspeelruimte veilig en is hij afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Leeftijdsopbouw en aantal opvang kinderen 
 • Bij een gastouder worden maximaal zes kinderen in de leeftijd tot 13 jaar gelijktijdig opgevangen. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.
 • Bij een gastouder worden maximaal vijf kinderen tot 4 jaar gelijktijdig opgevangen.
 •  Bij een gastouder worden maximaal 4 kinderen tot 2 jaar gelijktijdig opgevangen, Waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. Achterwacht Als een gastouder 4 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, is er een andere volwassene als achterwacht stand-by. Deze achterwacht is tijdens de opvang altijd telefonisch bereikbaar en moet in geval van calamiteiten snel (binnen 15 minuten) aanwezig zijn. 

Eisen en regels per onderdeel van de risico inventarisatie:

Deuren en ramen algemeen

 • Zit veiligheidsglas in; er is ook veiligheidsglas met draad (brandveiligheid)
 • Een deurdranger/ deur stop voorkomt dichtwaaien van de deuren
 • Raambeveiliger of raamsluitingen tegen uitvallen; zet geen opstapmogelijkheden bij het raam

Trappen algemeen

 • Traptreden mogen niet te glad zijn
 • Veilige afstand tussen spijlen van de trapleuning max. 8 cm
 • Treden zijkanten direct aansluiten op de muur of afscheiding
 • Balustrade min. 1 m hoog

Verblijfsruimten en entree

 • Grootte en indeling aangepast aan aantal kinderen en activiteiten (al kinderen dienen voldoende
 • speelruimte te hebben
 • Aparte mogelijkheden voor rustige en meer onrustige activiteiten
 • Stopcontacten beveiligen of min. 1.35 m boven de grond
 • Vloeren niet glad
 • Geen scherpe uitstekende delen (denk aan kapstok) en scherpe randen (denk aan meubels), dek af!
 • Radiatoren niet te warm of anders afschermen
 • Geen hinderlijke obstakels (denk aan kinderwagen in de gang, opstapjes) en struikel voorwerpen
 • Geen ‘opstapjes’ die uitnodigen om te klimmen en springen
 • Goede verlichting, TL-buizen afschermen
 • Geen giftige planten
 • Liever geen dieren in de ruimtes, afspraken maken tussen vraag- en gastouders
 • Regelmatige controle van speelgoed
 • Kinderen niet op de tocht laten zitten, kruipen, liggen
 • Kinderen niet op koude ondergrond laten zitten, kruipen, liggen
 • Goede ventilatie (luchten voordat de kinderen komen), maar niet te erg afkoelen (condensatie)
 • Temperatuur: niet lager dan 17° en niet hoger dan 27°
 • Temperatuurschommelingen van meer dan 5° vermijden
 • Goede vochtbalans (40-60% luchtvochtigheid)
 • Ervoor zorgen dat ruiten niet langdurig beslagen zijn

Slaapkamers

 • Slaapkamer afgezonderd van speelkamer
 • Indien kinderen van verschillende leeftijd, slaapkamers apart per leeftijdsgroep
 • Temperatuur 17° optimaal, nooit hoger dan 25°
 • Luchten van matrassen en dekken, vermijd schimmels, huismijten (vermijd poreus materiaal en
 • condenswater)
 • Bed aangepast aan de leeftijd (kind kan niet zelfstandig uit bed stappen, niet beklemmen
 • Grootte van de slaapkamer in relatie tot het aantal bedden

Speelplaats buiten

 • Aangepast aan het aantal kinderen; mogelijkheid scheppen voor bescherming tegen fel zonlicht
 • Omheining
 • Moet voorkomen dat kinderen tijdens het spel op straat terechtkomen; mag niet bestaan uit
 • prikkeldraad, hek met scherpe punten, beplanting met scherpe punten of giftige planten en struiken
 • Mag niet uitnodigen tot klimmen
 • Spijlen max. 10 cm uit elkaar (max. 9 cm bij verschil van hoogte aan weerszijden), bij gaas.
 • Maaswijdte max. 4 x 4 cm
 • Hoogte min. 1.20 m
 • Afstand tussen bodem en onderkant max. 5 cm

Ondergrond

 • Geen gevaarlijke roosters, uitstekende putdeksels, losliggende of verzakte tegels
 • Dagelijks controle op glasscherven, scherpe metalen onderdelen, plastic zakken, koordjes etc.
 • Ondergrond onder toestellen schokdempend (hoe hoger het toestel hoe meer schokdempend!)

Speeltoestellen

 • Speeltoestellen voor kinderen onder de 4 jaar niet hoger dan 1.50 m
 • Geen scherpe, ruwe of uitstekende delen, verzonken bouten, punten, wel afgeronde randen en uiteinden
 • Geen beklemmingsgevaar voor de kinderen
 • Afmetingen moeten aangepast zijn aan de afmetingen van het kind (handgrepen, afstanden tussen treden)
 • Kind moet toestel gemakkelijk kunnen verlaten
 • Bewegende toestellen afschermen (botsen!)
 • Stabiel en onbeweeglijk verankeren
 • Houten toestellen: splintervrij

Periodiek onderhoud

 • Glijbanen: gladde glijgoot, directe aansluiting op het platform, opstaande randen van minstens 10 cm,
 • horizontaal uiteinde, goede opstap, beugel bovenaan voor goed vasthouden bij zitten op platform
 • Klimtoestellen: opstaphoogte zodanig dat jongere kinderen er niet op kunnen komen.
 • Hoogte voor kleuters max. 1.50 m
 • Schommelzitjes van zacht materiaal, tussen zitje en afschermpaal 75 cm ruimte, voldoende afstand met andere toestellen en gebouw, hek etc. (botsen!), kettingen waarin vingers niet bekneld kunnen raken, zitjes die niet kunnen kantelen
 • Wip: schokdemping mechanisme, afgeschermde as

Zandbak

 • Grootte in relatie tot de leeftijd van het kind
 • Rustige plaats, half schaduw, half in de zon
 • Looprand, van bijvoorbeeld rubber- of betontegels
 • Drainage (regenwater moet snel weg kunnen lopen) of afdekbaar
 • Materiaal: duurzaam, hygiënisch, kindvriendelijk, milieuvriendelijk, b.v. kunststof elementen,
 • geïmpregneerd hout (controle op splinters! geen spijkers!)
 • Rand niet hoger dan 25 cm
 • Afdekken tegen vervuiling door katten etc.
 • Zand: minstens 50 cm, let op speelzand!
 • Controleer regelmatig op verontreiniging, splinters, glasscherven etc.

Noodgevallen

 • Is er een telefoonlijst binnen handbereik die ook in noodsituaties ‘gevonden’ wordt?
 • Zijn de gegevens van ouders, huisarts, hulpdiensten nog actueel en toegankelijk?
 • Is een verbandtrommel aanwezig en binnen handbereik, ook in noodsituaties?
 • Is hulp geregeld voor het geval dat iemand op eventuele andere kinderen moet passen indien een kind snel naar ziekenhuis of EHBO moet?

Veel gestelde vragen over het hebben van een gastouder

Mag ik de betaling van een gastouder zelf regelen?

Nee, dat mag niet. Het is wettelijk vastgelegd dat de betaling van een gastouder via een gastouderbureau moet lopen.u003cbru003e

Wat zijn leges?

u003cstrongu003eLegesu003c/strongu003e zijn kosten die de u003cstrongu003egemeente in rekening kan brengenu003c/strongu003e om u003cstrongu003eeen gastouderaanvraagu003c/strongu003e te behandelen. Het verschilt erg per gemeente of hier kosten voor in rekening worden gebracht en hoe hoog de kosten zijn. Deze kosten worden door het vraaggezin betaalt. Wil je weten of dit voor jou van toepassing is? Dan kun je het beste even contact opnemen met de gemeente voor de meest actuele informatie.

Kun je ook kinderopvangtoeslag ontvangen over de bureaukosten?

Ja, je mag de bureaukosten meenemen in het uurtarief bij een u003cstrongu003egastouderaanvraagu003c/strongu003e dat je opgeeft bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Gerelateerde berichten

banner