× Close
About Us Image
Over ons
Wij zijn Jasmijn & Lyla Kok, oprichters van Nina.care. Ons doel is de perfecte match te vinden tussen gezinnen en hun au pair of oppas.
Dankzij mega strenge toelatingseisen en jarenlange ervaring zit onze database vol met betrouwbare en leuke oppassers. Onze super-snelle app zorgt er vervolgens voor dat de opvang zó geregeld is.
Daarnaast zorgen wij goed voor onze au pairs & oppassers. Door het aanbieden van geweldige events, gecertificeerde trainingen en een in-house Academy, worden ze écht onderdeel van ons team.

Partnerverlof: wanneer heb ik recht hierop?

avatar van jasmijn kok
Datum: 25 mei 2023
Auteur:
Over de Auteur: Deze blog is gepubliceerd door Jasmijn in het Nina.care team. Zij hoopt u met onze inhoud te informeren, verrassen en verblijden!
Contact: jasmijnkok@nina.care

Hoe lang duurt partnerverlof en wanneer mag je het opnemen? Hoe lang duurt het partnerverlof en wat is aanvullend geboorteverlof? Allemaal vragen die wij in dit blog beantwoorden. Lees snel verder!

Wat is partnerverlof?

Als je partner is bevallen, heb je recht op betaald partnerverlof. Dit verlof is wettelijk vastgesteld en heet ookwel geboorteverlof of kraamverlof. Je moet het verlof uiterlijk binnen 4 weken na de geboorte opnemen. Bij een ziekenhuisbevalling gaan deze vier weken in vanaf het moment dat de baby thuis is. Dit blog is onderdeel van het mega grote blog “Verlof en vakantiedagen“. 

Het flexibel opnemen van dit verlof is vaak een essentiële factor, zodat partners het verlof kunnen afstemmen op de behoeften van hun gezin. In de meeste gevallen geldt dit verlof voor partners in loondienst, waarbij het verlof ingaat binnen een bepaalde periode na de geboorte. Het aantal vrije dagen dat beschikbaar is, kan variëren per land en kan soms worden aangevuld met vakantiedagen. Het dagloon tijdens dit verlof wordt doorgaans gedeeltelijk doorbetaald, vaak op basis van een vast percentage van het normale loon. Voor het opnemen van partnerverlof is vaak toestemming nodig van de werkgever, die gebaseerd is op afspraken in de arbeidsovereenkomst. Deze maatregelen dragen bij aan een meer evenwichtige verdeling van zorgtaken na het bevallen, waarbij partners de kans krijgen om een actieve rol te spelen in de eerste weken van het ouderschap.

Voor wie is het partnerverlof?

Partnerverlof is voor de partner van de moeder die net is bevallen. Dit kan zijn de geregistreerde partner of de partner die ongehuwd met haar samen woont en/of haar kind erkent.

In deze periode is het belangrijk dat je goed voor jezelf en je partner zorgt. Zeker nu je zelf probeert zoveel mogelijk slaap te krijgen en je ook met de vraag zit hoeveel slaap heeft een kind nodig? Veel moeders gebruiken tijdens de zwangerschap een ondersteunend zwangeschapskussen tijdens het slapen.  

Hoe lang duurt het partnerverlof?

Voor partners die in loondienst werken is dit eenmaal het aantal werkuren per werkweek. De werkgever betaalt het salaris tijdens dit verlof volledig door. De werknemer mag het verlof naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel binnen 4 weken na de geboorte van de baby doen.

Sinds juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Je krijgt dan geen inkomen maar een uitkering via het UWV en moet dit verlof binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opnemen. Hierbij is het van belang dat het partnerverlof eerst wordt opgenomen. De uitkering is maximaal 70% van het maximumdagloon en de werkgever vraagt dit voor je aan bij het UWV.  Als de 9 weken betaald verlof vanaf 1 augustus 2022 erbij komt, komt het (deels) betaalde partnerverlof op 15 weken.

pasgeboren baby waarvan een van de ouders partnerverlof kan opnemen

Partnerverlof  

Zoals benoemd is het partnerverlof voor de partner van de moeder die net is bevallen. Onder partner wordt verstaan de geregistreerde partner of de partner die ongehuwd met haar samen woont en/of haar kind erkent.

Dit verlof moet binnen 4 weken na de bevalling worden opgenomen. Bij een ziekenhuisbevalling gaan deze 4 weken in vanaf het moment dat de baby thuis is. Het partnerverlof is voor partners die in loondienst werken en duurt dit eenmaal het aantal werkuren per week.

Hiernaast heb je het aanvullend geboorteverlof. Dit vraagt de werkgever aan bij het UWV en jij als partner krijgt dan een uitkering van maximaal 70% van het maximumdagloon.

Veelgestelde vragen

Wat is een andere benaming voor partnerverlof?

Partnerverlof wordt ook wel geboorteverlof, kraamverlof of vaderschapsverlof genoemd. 

Wat houdt ouderschapsverlof in?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van je kind tijdelijk minder kan gaan werken. Je werkgever kan je verlof niet weigeren, maar je salaris wordt voor deze uren ook niet doorbetaald.

Heeft ouderschapsverlof invloed op je pensioen?

Ouderschapsverlof telt volledig mee voor je werknemerspensioen als ujeeen onderbrekingsvergoeding ontvangt van de RVA. Ouderschapsverlof telt mee om te kijken of je vervroegd met pensioen mag gaan. We berekenen het pensioenbedrag voor deze periode op basis van het normaal fictief loon.

Heeft ouderschapsverlof invloed op vakantiegeld?

Dit verlof heeft ook invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage. Aan dit verlof is in de meeste gevallen een onderbrekingsuitkering verbonden die wordt uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Hoe staat ouderschapsverlof op je loonstrook?

Op de salarisstrook blijft de arbeidsduur van 40 uur per week staan, maar het ouderschapsverlof wordt in mindering gebracht op het brutosalaris. Geadviseerd wordt om de uren op 40 uur te laten staan en het aantal dagen verlof voor ouderschapsverlof in te houden op het salaris

Ik ben zwanger en ga binnenkort bevallen. Kan ik daarvoor een oppas regelen?

Je kan ons van tevoren mailen met je naam, verzoek (in dit geval oppas voor tijdens de bevalling), uitgerekende datum, adres en om hoeveel kinderen het gaat. Dan sturen wij een mail uit naar alle nannies in de buurt en vinden hopelijk een perfecte match! De nanny wordt per uur betaald (denk hierbij aan een bedrag tussen de €10 – €14. Het ligt eraan of de moeder uiteindelijk overdag of ’s nachts bevalt. Dan zou het uurtarief nog veranderd kunnen worden!) en voor onze service komt er nog een bedrag van €50 boven op.

Is het uurtarief per kind of is het zowel hetzelfde bij 1 kind als bij 4 kinderen?

Er is één uurtarief, ongeacht het aantal kinderen! Het is dus voordeliger als je meer dan 1 kindje hebt. Het uurtarief van de nanny staat altijd bij haar profiel voor je de oppas kiest.

Kan werkgever partnerverlof weigeren?

Nee, je werkgever mag dit verlof niet weigeren. Wel is het belangrijk om je werkgever op tijd te informeren.

Hoeveel verlof krijgt een vader?

Als vader of partner van de moeder heb je recht op 1 week geboorteverlof.

Gerelateerde berichten

  1. pasgeboren baby waarvan je alleen haar voetjes ziet terwijl ze op een kleed ligt tijdens het verlof van haar ouders