× Close
About Us Image
Over ons
Wij zijn Jasmijn & Lyla Kok, oprichters van Nina.care. Ons doel is de perfecte match te vinden tussen gezinnen en hun au pair of oppas.
Dankzij mega strenge toelatingseisen en jarenlange ervaring zit onze database vol met betrouwbare en leuke oppassers. Onze super-snelle app zorgt er vervolgens voor dat de opvang zó geregeld is.
Daarnaast zorgen wij goed voor onze au pairs & oppassers. Door het aanbieden van geweldige events, gecertificeerde trainingen en een in-house Academy, worden ze écht onderdeel van ons team.

Welke opleiding heb je nodig om gastouder te worden?

avatar van jasmijn kok
Datum: 21 juni 2021
Auteur:
Over de Auteur: Deze blog is gepubliceerd door Jasmijn in het Nina.care team. Zij hoopt u met onze inhoud te informeren, verrassen en verblijden!
Contact: jasmijnkok@nina.care

In Nederland mag je niet zomaar aan het werk als gastouder. Er zijn een aantal eisen waar je als gastouder aan moet voldoen. Zo is het verplicht om in het bezit te zijn van een van de diploma’s die door de overheid erkent wordt, dien je recent een EHBO-certificaat te hebben behaald en moet je een VOG aanvragen.

gastouder die op een stapel met boeken zit terwijl zij een boek lees om de opleiding tot gastouder af te ronden

Doe de gastouder diploma test

We merken dat veel gastouderbureau’s en de overheid niet de complete lijst van erkende opleidingen hanteert. Om een voorbeeld te geven: De opleiding Social work is wel erkend maar komt niet voor op de lijst van de overheid.

De Nina.care Academy

Heb je geen diploma om gastouder te worden? Behaal deze dan binnen 2 maanden via de Nina.care Academy gastouder opleiding. Meer weten? Lees in deze link meer over de gastouder diplomaroute. 

gastouder die na het afronden van de opleiden van nina.care academy bij een gezin thuis aan het werk is en een van de kindjes helpt met lezen.

Lijst van kwalificerende opleidingen voor het beroep van gastouder

( Bron DUO overheid )
A verpleegkundige
Activiteitenbegeleider (AB)
Activiteitenbegeleiding (AB)
Agogisch Werk (AW)
Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW)
Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW)
Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
Akte Kleuterleidster A
Akte Kleuterleidster B
Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
Arbeidstherapie (AT)
A-Verpleegkundige
A-verpleegster
A-verpleger
B Verpleegkundige
B-Verpleegkundige
B-verpleger
CIOS algemeen sportleider/ster
Cultureel werk (CW)
Diploma A (ziekenverpleging)
Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
Getuigschrift A (ziekenverpleging)
Getuigschrift B (ziekenverpleging)
Helpende breed 2
Helpende sociaal agogisch werk 2
Helpende welzijn 2
Helpende Zorg en Welzijn 2
Inrichtingswerk (IW)
Kinderbescherming A
Kinderbescherming B
Kinderverzorging en Opvoeding;
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2)
Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3)
Kinderverzorgster (KV)
Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
Kultureel werk (KW)
Leidster kindercentra (niet van OVDB)
Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB
Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB
Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg)
Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3
Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4
Medewerker maatschappelijke zorg
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
2
Middelbaar beroepsonderwijs (en de voorlopers daarvan)
Pedagogisch werker
Pedagogisch werker 3
Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
Pedagogisch Werker Jeugdzorg niveau 4
Pedagogisch Werker kinderopvang
Pedagogisch Werker niveau 3
Pedagogisch Werker niveau 4
Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
Residentieel Werk (RW)
Sociaal Agogisch 2
Sociaal Agogisch II
Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk
Sociaal Cultureel Werk
Sociaal Dienstverlener (SD)
Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3
Sociaal Pedagogisch Werker
Sociaal Pedagogisch Werker (SPW lang of onder WEB)
Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi)residentiële hulpverlening
Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
Sociale Arbeid (SA SA2 of SAII)
Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD)
Sociale Dienstverlening (SD SA SA1 of SAI)
Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
SPW lang
Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB
Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
Verpleegkunde
Verpleegkunde A
Verpleegkunde B
Verpleegkunde Z
Verpleegkundige
Verpleegkundige Z
Verplegende (VP)
Verpleging (VP)
Verpleging A
Verpleging B
Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
Verzorgende beroepen (VZ)
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
Verzorging (VZ)
Verzorgingsassistent(e)
Z Verpleegkundige
Z-Verpleegkundige
Zwakzinnigenzorg
3
Hoger beroepsonderwijs (en de voorlopers daarvan)
Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming
Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid NXI
Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in
Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak)
Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Lichamelijke oefening
Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Nuttige Handwerken
voor Meisjes
Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo
Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
Associate Degree Kinderopvang
Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
Bachelor of Nursing
Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo
Cultureel Werk (CW)
Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Docent Dans
Docent Drama
Docent Mime
Docerend musicus
Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo Kopse Hof Jelburg of Sittard)
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
HBO-bachelor-SPH CMV WMD
Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen
Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leid(st)ers op het terrein van jeugdvorming en
volksontwikkeling (van Middeloo Kopse Hof Jelburg of Sittard)
Hoofdonderwijzer
Inrichtingswerk (IW)
Jeugdwelzijnswerk
Kinderverzorging en kinderopvoeding
Kinderverzorging en opvoeding
Kreatief Educatief Werk
Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of
kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
Kunstzinnige therapie
Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool PABO of IPABO)
Leraar lichamelijke oefening (ALO)
Leraar speciaal onderwijs
Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening
Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid
Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
Lerarenopleiding Omgangskunde
Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde

Hoger beroepsonderwijs (en de voorlopers daarvan)
Maatschappelijk Werk (MW)
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie
Pedagogiek (HBO-bachelor)
Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
Pedagogisch management Kinderopvang
Pedagogische Academie
Sociaal kunstzinnige therapie
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Sport en Bewegen
Verpleegkunde
3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)
3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV)
3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)


Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 Pedagogisch Werker niveau 3
Pedagogisch medewerker Kinderopvang
Pedagogisch werker 3 Kinderopvang
Pedagogisch Werker niveau 4
Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 Pedagogisch werker 4 Kinderopvang
Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
 Pedagogisch werker 4 jeugdzorg
 Onderwijsassistent
Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 Sociaal-cultureel Werker (SCW)

Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool PABO of IPABO)
Pedagogiek (HBO-bachelor)
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)
 Pedagogisch management Kinderopvang
Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
Associate Degree Kinderopvang
Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie


Sport- en bewegingsleider (niveau 3 en 4)
Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
Coördinator buurt sport en onderwijs
Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
CIOS algemeen sportleider/ster

Kultureel Werk
Leraar lichamelijke oefening (ALO)
 Leraar lichamelijke opvoeding
 Sport en Bewegen
Sport- en bewegingseducatie
Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of
kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
Indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs
(WHW) aan deze opleiding stelt.
C. Kwalificerende diploma’s door cao-partijen bepaald
Hieronder worden de beroepsopleidingen vermeld waarvan door partijen bij de cao
Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van
gastouder in loondienst:

 Beroepsopleidingen binnen MBO/MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen/inservice of
brancheopleiding:
A-Verpleegkundige
Activiteitenbegeleider (AB)
Activiteitenbegeleiding (AB)
Agogisch Werk (AW)
akte hoofdleidster kleuteronderwijs
akte Kleuterleidster A
akte Kleuterleidster B
Arbeidstherapie (AT)
B-Verpleegkundige
Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
Brancheopleiding leidster kinderopvang
Cultureel werk (CW)
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
nrichtingswerk (IW)
Kinderbescherming A
Kinderbescherming B
Kinderverzorging en Opvoeding
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
Kinderverzorgster (KV)
Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland)
Kleuterzorg medisch kleuterdagverblijf Arnhem
Kultureel werk (KW)
Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB * of onder WEB)
Residentieel Werk (RW)
Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening
Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureel werk
Sociale Arbeid (SA SAII of SA2 Sociaal Cultureel Werk *
Sociaal Cultureel Werk
Sociaal Dienstverlener (SD)
Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang * of onder WEB)
Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
 Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
Verpleegkunde
Verpleegkunde A
Verpleegkunde B
Verpleegkunde Z
Verpleegkundige
Verplegende (VP)
Verpleging (VP)
Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
Verzorgende beroepen (VZ)
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
Verzorging (VZ)
Z-Verpleegkundige
HBO
Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
Àkte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo
 Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
Cultureel Werk (CW)
docent Dans
docent Drama
Educatieve therapie (Mikojel)
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en
volksontwikkeling (van Middeloo
Inrichtingswerk (IW)
Jeugdwelzijnswerk
Kinderverzorging
Kreatief Edukatie
Kunstzinnige ther
Lerarenopleiding
Lerarenopleiding
Lerarenopleiding
Maatschappelijk W
Maatschappelijk W
Pedagogiek MO-A o
Pedagogische Acad
Sociaal kunstzinn
Verpleegkunde

Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
Brancheopleiding leidster kinderopvang
Leidster Kindercentra (LKC
Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
Pedagogisch medewerker Kinderopvang
 Pedagogisch Werker 3 kinderopvang
Pedagogisch Werker niveau 3
Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
Kinderverzorging en Opvoeding
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
Medewerker kinderopvang onderwijs en bewegen
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg
Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
Pedagogisch Werker niveau 4
Sociaal Pedagogisch Medewerker (SPW
Sociaal Pedagogisch Werk (SPW
Sociaal Pedagogisch Werker (SPW
 Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4)
Childcare
Jeugdwerker
Kinderopvang
Pedagogical Educationa Assistant
Pedagogisch Educatief Medewerker
Pedagogisch Educatief Professional
Pedagogisch Professional kind en educatie
Sociaal Werk
Creatieve therapie (geen Mikojel)
Creatieve Therapie Muziek
Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs Bekwaamheidsonderzoek interim-wet zij-instroom
primair onderwijs
Kinderverzorging en Opvoeding
Kunstzinnige therapie
Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool PABO of IPABO)
Leraar Primair Onderwijs
Lerarenopleiding Pedagogiek
Pedagogiek
Pedagogisch Management Kind en Educatie
Pedagogisch management kinderopvang
 Pedagogische Academie
Psychologie met specialisatie gericht op kinderen jeugd en/of onderwijs
 Sociaal kunstzinnige therapie
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Social Educational Care
Social Work/Sociaal Werk afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
Social Work/Sociaal werk profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker
Social Work programma Social Educational Care
Toegepaste Psychologie met specialisatie gericht op kinderen met specialisatie gericht op kinderen jeugd en/of onderwijs
Vaktherapie

Veel gestelde vragen over het worden van een gastouder

Moet ik een diploma hebben als gastouder?

Ja, om te mogen werken als gastouder heb je een diploma nodig. Staat jouw diploma niet op de lijst van regeling WKO, dan kan je het diploma controleren bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Heb je het certificaat goed gastouderschap vóór 2011 óf een Ervaringscertificaat (EVC) voor 1 januari 2012 behaald? Dan volstaat dit ook, maar je hebt ook een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig

Wat hout de LRKP in voor een gastouder aan huis?

Je moet je volgens de Wet Kinderopvang inschrijven bij een gastouderbureau dat ingeschreven staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als je niet verbonden bent aan een LRKP-nummer, dan krijgen de ouders geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Zij hebben namelijk jouw registernummer nodig om deze toeslag te krijgen.

Hoe doe je belastingaangifte als zzp gastouder of oppas zonder registratie bij LRK?

De belastingdienst stuurt je na je afspraak bij de kamer van koophandel een brief waarin staat dat je elk kwartaal je belastingaangifte moet doen. Je krijgt meteen een boete als je dit niet op tijd doet dus wees hier alert op. Je kan aanvragen dat je niet per kwartaal je aangifte hoeft te doen. Ben je gastouder? De kinder- en officiële gastouderopvang zijn vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat je gelukkig geen omzetbelasting hoeft te betalen. Dat scheelt weer. Wel betekent dit ook dat je geen btw van laptop en fiets kan aftrekken. Ben je oppas zonder registratie in het LRK? Dan moet je wel btw betalen. Dit is 21%. Je kan via deze site makkelijk je btw berekenen. Als je bij de KVK bent ingeschreven krijg je een brief van de belasting dat je btw (omzet belasting) aangifte moet doen. Je kan hier ook vrijstelling voor vragen als je minder dan 20.000 euro omzet hebt. Doe dit door een brief te sturen aan je belastingkantoor.

Gerelateerde berichten