× Close
About Us Image
Over ons
Wij zijn Jasmijn & Lyla Kok, oprichters van Nina.care. Ons doel is de perfecte match te vinden tussen gezinnen en hun au pair of oppas.
Dankzij mega strenge toelatingseisen en jarenlange ervaring zit onze database vol met betrouwbare en leuke oppassers. Onze super-snelle app zorgt er vervolgens voor dat de opvang zó geregeld is.
Daarnaast zorgen wij goed voor onze au pairs & oppassers. Door het aanbieden van geweldige events, gecertificeerde trainingen en een in-house Academy, worden ze écht onderdeel van ons team.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid als oppas of nanny

avatar van jasmijn kok
Datum: 15 juni 2021
Auteur:
Over de Auteur: Deze blog is gepubliceerd door Jasmijn in het Nina.care team. Zij hoopt u met onze inhoud te informeren, verrassen en verblijden!
Contact: jasmijnkok@nina.care

Je gaat er niet vanuit maar het kan natuurlijk een keertje gebeuren, je wordt (voor langere tijd) ziek. Dan kan je niet werken, en hoe zit het dan met je inkomsten? Wij vertellen je alles over ziekte en arbeidsongeschiktheid als oppas of nanny.

Gastouder 

Op het moment dat je ziek wordt, heb je geen recht op loondoorbetaling. Word je ziek en kun je hierdoor niet werken, dan merk je dit dus direct in jouw inkomsten.

Gastouder of oppas regeling dienstverlening aan huis 

Word je ziek en werk je volgens de Regeling dienstverlening aan huis, dan heb je recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling. De hoogte hiervan ligt wel lager dan je gebruikelijke inkomen; je opvanggezin mag 70% van je loon doorbetalen maar moet in ieder geval het wettelijk minimumloon aan je doorbetalen. Deze regeling gaat in nadat je eerst twee dagen ziek bent geweest zonder loondoorbetaling, dit zijn twee zogenoemde ‘wachtdagen’.

Rekenvoorbeeld 3 dagen griep Stel: je vangt 3 dagen lang (8 uur per dag) 4 kinderen op tegen een tarief van € 15,00 per uur. De 1e 2 dagen krijg je niet betaald omdat dit wachtdagen zijn. Dan betekent 2 dagen onbetaald uitval dus je loopt mis: 15*8*2 € 240,-. 

En wat als je langer dan 6 weken ziek bent? 

Wanneer je na een periode van 6 weken nog steeds ziek bent, heb je geen recht meer op doorbetaling door het gezin. Ook heb je, omdat je niet in loondienst werkt, geen recht op een ziektewetuitkering.

PS: werk je als nanny maar word je door de Belastingdienst gezien als zzp-er ? Dan val je onder de regelgeving voor gastouders. 

Kan je je verzekeren tegen ziek worden?

Wil je het risico op inkomensverlies door ziekte niet lopen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om jezelf hiertegen te beschermen. Wat voor jou de meest passende oplossing is, hangt af van jouw persoonlijke situatie en voorkeur.

 In grote lijn kun je kiezen uit (een combinatie van) de volgende mogelijkheden: 

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
  • Vrijwillige ziektewet- en/of WIA-verzekering
  • Broodfonds 
  • Zelf opvangen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Of je nu als nanny of als gastouder werkt, op freelance basis of als zelfstandige, wanneer je niet kunt werken wegens ziekte of je raakt (voor langere periode) arbeidsongeschikt, dan geldt: ziek zijn = (na 6 weken*) geen inkomsten 

*In geval van Regeling dienstverlening aan huis krijg je bij ziekte de eerste 6 weken loon doorbetaald. 

Er is geen sociaal vangnet waar je op terug kunt vallen. Een manier om jezelf toch van een inkomen te verzekeren is door een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten.  Een goedkope en simpele variant hiervan wordt aangeboden door AON: https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/verzekeringen/ehbi/premie-berekenen/

Wel of geen AOV verzekering nodig? 

het verschilt van persoon tot persoon of het slim is om een AOV af te sluiten. Heb je een grote spaarrekening, hoe oud ben je, heb je een gezin of ben je alleenstaand, ben je kostwinner of niet, woon je in een huurhuis of heb je een koopwoning, ben je bereid om een risico te nemen of wil je zoveel mogelijk risico’s afdekken. Zo zijn er verschillende factoren van invloed op je beslissing om wel of geen AOV af te sluiten. Krijg je het warm bij de gedachte aan (langdurig) ziek worden en de financiële consequenties daarvan? Sluit dan een bij jou passende arbeidsongeschiktheidsverzekering af en dek het risico van verlies van inkomsten door ziekte of arbeidsongeschiktheid af. 

Belastingvoordeel AOV 

De premie die je jaarlijks betaalt voor je AOV mag je aftrekken en dus bij je aangifte inkomstenbelasting in mindering brengen op je inkomen. Een lager inkomen betekent dat je minder belasting betaalt. Een AOV biedt je daarmee een belastingvoordeel!

Op het moment dat er een verzekerd bedrag wordt uitgekeerd, geldt dat als inkomen en betaal je er inkomstenbelasting over. 

Welk inkomen verzeker je? 

Vaak wordt uitgegaan van een verzekerd bedrag van maximaal 80% van je gemiddelde bruto-inkomen. Houd bij het vaststellen van de hoogte van het te verzekeren bedrag rekening met je vaste en variabele lasten, een eventueel inkomen van je partner en jouw eigen reserves. Vind je het moeilijk om zelf een goede schatting te maken? Schakel dan een adviseur in. 

Waar moet je rekening mee houden in je keuze voor een AOV? 

Vorm van arbeidsongeschiktheid  Er zijn 3 verschillende soorten arbeidsongeschiktheid die je kunt verzekeren:

  • Beroepsarbeidsongeschiktheid: wanneer je niet meer in staat bent om als gastouder of nanny te werken, heb je recht op een uitkering.
  • Passende arbeid: wanneer je niet meer als gastouder of nanny kunt werken, hangt je uitkering af van de werkzaamheden je nog wel kunt uitvoeren
  • Gangbare arbeid: bij het bepalen van je uitkering wordt in dit geval eerst gekeken naar de werkzaamheden die je medisch gezien nog kunt verrichten. Hieronder vallen ook alle werkzaamheden die buiten jouw vakgebied of opleidingsachtergrond vallen

Looptijd van de uitkering 

Wil je zeker weten dat je in ieder geval een aantal jaren verzekerd bent van een inkomen of kies je voor het verzekeren van je inkomen tot het moment dat je met pensioen gaat? Hoe langer de duur van je uitkering, hoe hoger de premie. 

Wachttijd 

Dit is de periode die jij, met behulp van jouw eigen spaarrekening, zelf opvangt wanneer je ziek wordt. Vaak kun je kiezen voor een wachtperiode van 14 dagen tot en met 2 jaar. Hoe langer de periode is die je zelf op kunt vangen, hoe lager je premie. 

Uitkeringsdrempel 

Deze drempel bepaalt de mate waarin je minimaal arbeidsongeschikt moet zijn geworden. Standaard is een uitkeringsdrempel van 25%. Ook hier geldt: hoe hoger de uitkeringsdrempel, hoe lager je premie. 

Wel of geen indexering 

Indexering betekent dat je premie of je verzekerde bedrag en je premie automatisch meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland. Op die manier heeft het inkomen wat je nu verzekert over 10 jaar in verhouding nog steeds dezelfde waarde.

Veel gestelde vragen over gastouders

Waarom vragen gastouders een hoger uurloon?

Bij een gastouder aanvraag kunnen ouders kinderopvangtoeslag terug krijgen (verdien tussen de € 13 en € 18 per uur).  

Hoe houd ik mijn uren bij als gastouder?

Je voert je uren wekelijks in bij Portabase, het administratie programma van Nina.care gastouderbureau. Je kan dit op je mobiel doen en je doet dit per kind. De ouders keuren je uren aan het einde van de maand goed, Nina.care betaalt je daarna uit.

Is de Nina.care app gratis?

Jazeker, de Nina.care app is helemaal gratis.

Gerelateerde berichten