× Close
Nina.care

Au pair rematch

In sommige gevallen wordt helaas een rematch aangevraagd door de au pair of gastfamilie. Dit gebeurt wanneer de au pair al in het gastland is, tijd heeft doorgebracht met het gastgezin, maar helaas geen match blijkt te zijn door een bepaalde reden. Het is raadzaam dat de au pair en het gastgezin hun meningsverschillen proberen op te lossen door een open gesprek aan te gaan ondersteund door het bureau. Wordt er geen oplossing gevonden? Dan gaan beide partijen het rematchproces in.

 

Bij een rematch heeft de au pair een bepaalde tijd om een andere familie te vinden voordat haar visa en verblijfsvergunning verlopen. Het au pair-bureau zal hen door dit proces begeleiden, maar als er geen match wordt gevonden, moet de au pair mogelijk terug naar het land van herkomst.

In a few less fortunate cases, an au pair and host family enter into rematch. This occurs once the au pair is on the ground and has spent some time with the host family but the match is not working out for a certain reason.
Waarom gebeuren rematches?

Rematches vinden vaak plaats wanneer de verwachtingen en verantwoordelijkheden van het gastgezin en de au pair niet op elkaar zijn afgestemd. Daarom is het eerste gesprek en het matchingsproces zo cruciaal, want met de juiste vragen kun je zien of beide partijen op één lijn zitten wat betreft hun verwachtingen voor het programma.

In meer drastische gevallen kunnen zaken als angst voor veiligheid of inbreuk op privacy van beide partijen reden zijn voor een onmiddellijke rematch. Gedurende deze tijd moet het gastgezin ervoor zorgen dat de au pair gedurende 2 weken over kost en inwoning kan blijven beschikken terwijl een oplossing wordt gevonden en een definitieve beslissing worden genomen.

Als er een bemiddelingsbureau bij betrokken is, zal dit bemiddelen en helpen bij het vinden van een nieuwe au pair en een nieuw gastgezin als beide partijen het culturele uitwisselingsprogramma willen voortzetten.

Andere redenen voor een au pair rematch

Culturele verschillen, misbruik van de regels en voorschriften van het programma, langer werken dan in het au pair contract staat, andere communicatie -en opvoedingsstijlen en persoonlijkheidsverschillen kunnen allemaal bijdragen tot de mogelijkheid van een rematch. Zodra de au pair voor het begin van het programma aankomt, moeten het gastgezin en de au pair proberen een open en eerlijke relatie op te bouwen waarbij vertrouwen de basis vormt. Zonder dit ontstaat er miscommunicatie waar je moeilijk van terug kunt komen.

Bij Nina.care hebben wij de ervaring opgedaan dat veel gastgezinnen en au pairs na een gesprek over een eventuele rematch tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen en het programma samen met een nieuwe verstandhouding kunnen voortzetten.Taxes for au pairs are something to consider during the au pair program for both the au pair and the host family. Depending on how an au pair is classified with a government, such as a cultural exchange participant or an employee, will affect whether or not they need to pay taxes on their pocket money.
Welke rol speelt het au pair-bureau bij de rematch?

Met de hulp van een au-pairbureau kan een “vriendschappelijke” rematch tussen gastgezin en au pair plaatsvinden waarbij beide partijen het programma kunnen voortzetten. Het is de taak van het bureau om naar de problemen te luisteren en met iedereen te communiceren en tot een mogelijke oplossing te komen. Het bureau moet zich strikt houden aan alle regels en voorschriften voor het programma en het ondertekende contract.

Het bemiddelingsbureau moet eventuele overtredingen van beide kanten beoordelen en op basis daarvan bepalen of het gastgezin en de au pair na afloop van het programma in een nieuwe situatie geplaatst kunnen worden. Als ze merken dat een van beide partijen inderdaad niet geschikt is, kunnen ze ervoor kiezen om hun deelname aan het programma te beëindigen.