× Close
Nina.care

Au pair weekindeling

Voordat de au pair er is, is een goed gestructureerd en gedetailleerd weekrooster van belang om te garanderen dat het samen wonen goed gaat. Het weekprogramma is een blauwdruk van de au pair verantwoordelijkheden en de verwachtingen van het gastgezin en is voor beide partijen van fundamenteel belang. We zullen ons verdiepen in het belang van een wekelijkse au pair planning en inzicht geven in hoe je deze effectief kunt opstellen en bijhouden.

The weekly schedule is an agreed-upon schedule that outlines the responsibilities of an au pair and the times that they will be performing their tasks. This should be made prior to the au pairs arrival by the host family and should be discussed to ensure expectations are clear.
Both nannies and au pairs have the chance to form a long-lasting relationship with the children they take care of and the family they work for.
Waarom een weekindeling voor een au pair belangrijk is

Een duidelijk weekrooster is om verschillende redenen van belang:

1. Duidelijkheid en verwachtingen

Met een weekrooster is de kans hoger op een succesvolle au pair/gastgezinrelatie door de verantwoordelijkheden van de au pair duidelijk vast te leggen. In plaats van vage termen als “kinderopvang” te gebruiken, moet een specifiek schema taken omschrijven zoals “ontbijt klaarmaken, het kind eten geven en de kleren voor die dag aantrekken”. Deze mate van detail minimaliseert misverstanden en zorgt ervoor dat beide partijen een duidelijk beeld hebben van hun rollen en verantwoordelijkheden.

2. Tijdmanagement

Met een gedetailleerd schema kan de au pair zijn tijd en activiteiten beter beheren. Hiervan profiteert niet alleen de au pair, maar ook het gastgezin.

3. Flexibiliteit en aanpassing

Hoewel het essentieel is om een gestructureerd schema te hebben, is het ook cruciaal om te erkennen dat omstandigheden kunnen veranderen. Kleine wijzigingen in het weekschema kunnen nodig zijn door onvoorziene gebeurtenissen of veranderende behoeften van het gezin. Met een vast schema is het voor beide partijen gemakkelijker om noodzakelijke wijzigingen te bespreken en overeen te komen.

4. Verantwoording

Een weekplanning is een vorm van verantwoording afleggen. Zowel het gastgezin als de au pair verplichten zich ertoe de overeengekomen taken uit te voeren. Deze verantwoordelijkheid wordt versterkt doordat beide partijen een kopie van het schema ondertekenen en het als onderdeel in hun contract opnemen.

Een weekplanning voor au pairs maken

Het opstellen van een goed au pair weekrooster vereist zorgvuldig overleg en duidelijke communicatie. Hier lees je hoe je er een maakt:

1. Planning vóór aankomst

Het opstellen van een weekprogramma zou al voor de aankomst van de au pair moeten beginnen. Het gastgezin moet de volgende stappen ondernemen:

 • De behoeften van het gezin inschatten: Bepaal welke taken en verantwoordelijkheden jullie van de au pair verwachten. Dit omvat kinderopvang, licht huishoudelijk werk, vervoer of andere taken die relevant zijn voor de routine van je gezin.
 • Verwachtingen vastleggen: Maak jullie verwachtingen aan de au pair duidelijk wat hun rol en verantwoordelijkheden betreft. Bespreek alle aspecten van het rooster waarover niet onderhandeld kan worden, zoals de tijden waarop de kinderen naar school gebracht of opgehaald worden.
 • Houd rekening met de inbreng van de au pair: Hoewel het gastgezin meestal het voortouw neemt bij het opstellen van het lesrooster is het belangrijk de au pair bij het proces te betrekken. De inbreng van de au pair kan helpen om een schema te maken dat voor beide partijen geschikt is.

2. Gedetailleerde takenlijst

In plaats van algemene categorieën zoals “kinderverzorging” of “huishouden” te gebruiken, kunnen de taken in specifieke, werkbare punten worden onderverdeeld. Als kinderopvang bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van het schema is, zou de lijst kunnen bestaan uit:

 • Ontbijt klaarmaken
 • De kinderen eten geven
 • De kinderen omkleden
 • Deelnemen aan educatieve activiteiten
 • De kinderen meenemen naar het park
 • Lunch bereiden
 • Routines voor het middagdutje
 • Avondeten voorbereiden

Hoe gedetailleerder de takenlijst, hoe beter beide partijen hun rol kunnen begrijpen en zich eraan kunnen houden.

3. Tijdblokken definiëren

Wijs specifieke tijdsblokken toe aan elke taak of set taken. Zo krijgt het tijdschema een duidelijke structuur en kan de au pair zijn tijd efficiënt indelen. Je kunt bijvoorbeeld ochtenduren aanwijzen voor kinderopvang en middaguren voor licht huishoudelijk werk.

4. Neem pauzes en vrije tijd op

Het belang van vrije tijd voor de au pair erkennen. Neem pauzes en vrije tijd op in het schema zodat de au pair kan rusten, persoonlijke interesses kan uitoefenen of de plaatselijke cultuur kan verkennen. Dit evenwicht is essentieel voor het welzijn en het geluk van de au pair.

5. Flexibiliteit

Besef dat er ook kleine wijzigingen in het schema kunnen optreden van week tot week. Laat ruimte voor flexibiliteit over en zorg voor een duidelijk proces om eventuele aanpassingen te bespreken en vast te stellen. Duidelijke communicatie is de sleutel tot het omgaan met deze veranderingen.

6. Ondertekenen en opnemen in het contract

Zodra het schema definitief is, moeten beide partijen een kopie ervan ondertekenen. Dit zorgt ervoor dat de planning een bindende overeenkomst is. Neem het schema als bijlage bij het contract op zodat je het gemakkelijk kunt raadplegen.Het weekrooster van de au pair bijhouden

Het maken van de eerste planning is nog maar het begin. Om een harmonieuze au pair/gastgezinrelatie te garanderen, is het even belangrijk om het uurrooster voortdurend bij te werken. Hier zijn wat tips om alles op het schema soepel te laten verlopen:

1. Regelmatig controleren

Regelmatige check-in meetings met de au pair plannen om te bespreken hoe het huidige schema voor beide partijen werkt. Dit biedt de mogelijkheid om eventuele problemen aan te pakken, aanpassingen te maken en de communicatielijnen open te houden.

2. Communicatie

Duidelijke communicatie is belangrijk voor het handhaven van het schema. De au pair aanmoedigen om eventuele problemen of uitdagingen van het schema te delen. Het gastgezin moet ook openstaan voor feedback en bereid zijn om eventuele aanpassingen door te voeren.

3. Wees realistisch

Ervoor zorgen dat het tijdschema voor de au pair realistisch en haalbaar blijft. Let op hun werktijden en zorg dat ze voldoende tijd hebben voor rust en persoonlijke activiteiten. Een balans vinden is van belang voor hun welzijn.

4. Wees begripvol

Het leven zit vol onverwachte gebeurtenissen. Als onvoorziene omstandigheden een wijziging in het schema vereisen, benader de situatie dan met begrip en flexibiliteit. Bespreek de veranderingen met de au pair en zoek naar oplossingen die voor beide partijen werken.

5. Herziening van de planning

Bekijk het weekschema regelmatig om de te beoordelen of alles nog goed is voor beide partijen. Zijn er taken die aangepast kunnen worden om het schema efficiënter te maken? Vraag feedback aan de au pair en evalueer of het werkrooster met de veranderende behoeften van het gezin overeenkomt.

Waarom zijn weekschema’s belangrijk?

Een wekelijkse planning is een onderdeel van een succesvolle au pair/gastgezin relatie. Het biedt duidelijkheid, structuur, verantwoording en helpt beide partijen om aan hun behoeften en verwachtingen te voldoen. Door de stappen in de gids te volgen en open communicatie te houden, kunnen jullie ervoor zorgen dat jullie ervaring positief is. Flexibiliteit en begrip zijn de sleutelelementen van een succesvol au pair verblijf en dragen bij tot een harmonieus leven en een geslaagde ervaring.Jeremy en Zahra samen met hun kinderen en au pair vertellen ze over hun ervaring als host family