Aanmelden
× Close
Nina.care

Weekschema

Het weekrooster is een rooster waarin vast is gelegd wat de verantwoordelijkheden en werktijden zijn van de au pair. Dit moet voor de aankomst van de au pair door het gastgezin besproken worden, zodat de verwachtingen duidelijk zijn. Wekelijkse schema’s moeten zo specifiek mogelijk zijn, dus in plaats van bijvoorbeeld “kinderopvang” te zeggen, zou er moeten staan ​​”ontbijt bereiden, het kind eten geven en ze meehelpen met omkleden voor de dag.”

 

Het wekelijkse schema kan van week tot week kleine wijzigingen hebben, maar dit moet worden besproken en goedgekeurd door zowel het gastgezin als de au pair. Beide partijen dienen een kopie van het schema te ondertekenen en bij hun contract te voegen.

The weekly schedule is an agreed-upon schedule that outlines the responsibilities of an au pair and the times that they will be performing their tasks. This should be made prior to the au pairs arrival by the host family and should be discussed to ensure expectations are clear.