× Close
Nina.care

Au pair betaling

Au pairs zouden regelmatig hun zakgeld moeten krijgen, of dat nu wekelijks, tweewekelijks of maandelijks is. Voor sommige au pairs wordt de betaling verwerkt via hun au pair-bureau, dat het geld op hun bankrekeningen stort. (wij noemen dit “uitbetaling”). Gewoonlijk betalen gastouders hun au pair rechtstreeks, contant of via een directe storting op hun rekening. In sommige landen, bijvoorbeeld in Duitsland, ontvangen gastouders een belastingvoordeel voor het betalen van hun au pair via directe storting, omdat dit onder hun kinderopvangtoeslag van de overheid valt.

In sommige landen kunnen au pairs meer worden betaald als ze extra oppassen. Ze moeten deze uren onmiddellijk uitbetaald krijgen.

Au pairs should be paid their pocket money on a regular basis, whether that be weekly, bi-weekly, or monthly.
Au pair zakgeld en andere betalingen

De au pair kosten kunnen eenvoudig lijken voor het gastgezin en alleen in de vorm van zakgeld bestaan. Er zijn echter verscillende vormen waarin de au pair voor zijn diensten betaald wordt. In ruil voor het werk ontvangen au pairs wekelijks of maandelijks zakgeld dat ze vrij mogen besteden.

Bovendien heeft de au pair recht op een bepaald aantal betaalde vakantiedagen als compensatie. In ruil voor hun deelname aan het programma krijgen ze ook gratis kost en inwoning, een ziektekostenverzekering en kunnen ze deelnemen aan evenementen en taal- en onderwijscursussen.

Au pair salaris

Au pair zijn, is geen baan maar eerder een cultureel uitwisselingsprogramma. Daarom is de betaling wettelijk beperkt door de overheid of wordt die belast zodra het een bepaald bedrag bereikt. In plaats daarvan krijgt de au pair een klein zakcentje en extra voordelen zoals betaalde vakantie, gratis kost en inwoning, cursussen, evenementen en een verzekering via het programma.

Een au pair kan ook extra kosten voor de ouders met zich meebrengen, zoals de kosten aan een au-pairbureau, reiskosten en “verborgen kosten” zoals de extra boodschappen of de impact van een au pair op de nutsvoorzieningen. Dit moet allemaal worden meegenomen in het maandelijkse budgetterings- en betalingsplan van het gastgezin. De au pair heeft in elk geval recht op het wettelijk voorgeschreven minimum zakgeld en alle bijkomende voordelen.payment nina.care babysitter help page a hand with a platinum card on a pink background