× Close
Nina.care

Au pair kosten

Voor gastgezinnen kunnen de initiële kosten om een au pair te vinden variëren. Het gebruik van een au-pairbureau kost afhankelijk van het land en het aanbod tussen €800 en €3500. Dit omvat het vinden van een au pair, het nakijken van de documenten, het ondertekenen van de contracten, het opstellen van het weekrooster en het aanvragen van het visum. Bovendien betaalt het gastgezin meestal minstens de helft van de reiskosten van de au pair. De normen hiervoor hangen weer af van de regelgeving in het land, maar er is altijd op zijn minst een bijdrage van het gastgezin.

Zodra de au pair in het gastland ter plaatse is, zijn er maandelijkse kosten om rekening mee te houden zoals zakgeld, verzekeringen, taalcursussen en reis- en telefoonvergoedingen. Dit komt neer op ongeveer €500 per maand, afhankelijk van het land. Omdat de au pair bij het gastgezin woont, moeten ook andere kosten zoals de kosten voor nutsvoorzieningen en levensmiddelen tijdens het verblijf in rekening worden gebracht.

For host families, the initial upfront cost of getting an au pair can vary. In this image an au pair holds hands with her host children as they walk to the park.
Voorafgaande au pair kosten

Een au pair bureau is in sommige landen verplicht en in andere niet, maar hoe dan ook is het hun taak om te helpen bij het vinden van een au pair, het visum en het aankomstproces van de au pair. In landen waar een agentschap nodig is, zal de agentschapscommissie waarschijnlijk aan de hogere kant van het spectrum liggen, rond de € 2000 tot € 3000.

Dit bedrag dekt alle aspecten van het au pair programma die aan de aankomst voorafgaan zoals de aanwerving en de screening van au pair kandidaten. De kosten zijn lager voor gastgezinnen die zelf een au pair vinden en haar laten screenen.

Zodra er een match is gemaakt, helpt het bureau met de volgende stappen, zoals het tekenen van contracten, het controleren van het huis, het bekijken van visumdocumenten, het maken van de weekindeling en het aanvragen van het visum. Al deze elementen zijn inbegrepen in de vooruitbetaalde programmakosten.

Maandelijks zakgeld voor au pairs

De belangrijkste maandelijkse au pair kost is het zakgeld dat rechtstreeks naar de au pair gaat en haar uitgaven zijn aangezien haar andere basiskosten zoals huisvesting en voeding in het programma zijn inbegrepen. In sommige landen met een strengere regelgeving, zoals de Verenigde Staten, ontvangt de au pair geen maandelijkse maar een wekelijkse toelage die overeenstemt met het wettelijk minimumloon in de staat waar hij/zij verblijft.

De au pair zou regelmatig betaald moeten worden om een goede samenwerking te verzekeren. Sommige gastgezinnen betalen hun au pairs direct contant uit. Bij matches met Nina.care betalen wij de au pairs via onze app uit om het proces voor zowel de au pair als het gastgezin veilig te laten verlopen. Afhankelijk van de voorschriften en het bedrag van het zakgeld dat de au pair ontvangt, kan het gastgezin of de au pair in hun land belastingen moeten betalen.oppas stoepkrijt met kindje
Bijkomende maandelijkse au pair kosten

Naast het normale zakgeld heeft de au pair ook recht op een aanvullend bedrag voor reis- en telefoonkosten. Dit zou regelmatig geld moeten zijn bovenop hun zakgeld waarmee ze toegang hebben tot het openbaar vervoer of benzinegeld als ze een rijbewijs hebben en een telefoon waarmee ze maandelijks genoeg data hebben.

Tijdens het au pair programma moet ook rekening worden gehouden met de pedagogische component van de au pair met betrekking tot culturele lessen en taalcursussen. Als uitzendbureau bieden we een academie aan voor €35 per maand met kinderopvangcompetenties, een EHBO-cursus en taalcursussen.

Verzekeringen tegen rematch en voor ziektekosten, auto’s en ongevallen moeten ook worden meegenomen in de maandelijkse kosten.

“Verborgen au pair kosten

Wij hebben de belangrijkste kosten en maandelijkse kosten voor het au pair programma op een rijtje gezet. Ten eerste de reiskosten voor de aankomst en het vertrek van de au pair in het gastland. De verantwoordelijkheid voor deze kosten verschilt van land tot land maar als au pair beveel ik aan dat het gastgezin en de au pair deze kosten gelijk verdelen. In sommige gevallen vereist de nationaliteit van de au pair dat het gastgezin het volledige ticket betaalt omwille van visumregels.

De andere kosten zijn natuurlijk de kost en inwoning van de au pair. Omdat huisvesting en voeding in het au pair programma zijn inbegrepen moet het gastgezin in zijn budget rekening houden met extra boodschappen, nutsvoorzieningen en huisvestingsbehoeften. Als je au pairing met andere vormen van kinderopvang vergelijkt, zijn de kosten vaak gemiddeld goedkoper dan kinderopvang of kinderoppas, maar gezinnen moeten alle aspecten van de kosten en het programma in overweging nemen om te bepalen of het geschikt voor hen is.