× Close
Nina.care

Nationaliteiten voor au pairs

Au pairs komen van over de hele wereld om deel te nemen aan een culturele uitwisseling met hun gastgezin in het gastland. Bepaalde nationaliteiten komen vaker voor als au pair in bepaalde landen afhankelijk van de visumvoorschriften en taalvereisten voor au pairs. Over het algemeen stellen de meeste gastlanden geen beperkingen aan de nationaliteit van hun au pairs.

Sommige landen hebben echter beperkingen vanwege wetgeving. In het Verenigd Koninkrijk kunnen au pairs als gevolg van de nieuwe Brexit-wetgeving slechts uit 12 specifieke landen een visum krijgen. Het is belangrijk rekening te houden met mogelijke beperkingen. Daarom is het raadzaam om op officiële overheidswebsites te kijken of je in een bepaald land au pair mag zijn.

Host mom talking with au pair
Voorkeuren nationaliteit

Sommige gastgezinnen hebben een voorkeur voor de nationaliteit van de au pair op basis van hun verwachtingen van communicatie en opvoeding. Het gebeurt ook dat gezinnen met ouders van verschillende nationaliteiten een au pair van dezelfde nationaliteit kiezen om hun cultuur aan hun kinderen over te brengen.

Het aanvragen van één specifiek land kan vrij beperkend werken. We moedigen gezinnen aan om open te staan meerdere kandidaten uit verschillende landen. Een voorkeur voor een continent of regio is veel gemakkelijker te matchen, omdat het de database van mogelijke kandidaten uitbreidt. Hetzelfde geldt voor taalvoorkeuren met betrekking tot bepaalde delen van de wereld: Spaanse au pairs uit Zuid-Amerika zijn bijvoorbeeld gemakkelijker te vinden dan Argentijnse au pairs.

Regels en voorschriften voor nationaliteiten die goedkeuring hebben

Afhankelijk van de visumregels van het gastland, kunnen sommige nationaliteiten niet worden goedgekeurd voor een visum of kan het moeilijker zijn een visum te krijgen. Deze beslissing wordt meestal genomen door eerdere ervaringen waar regels werden overtreden met betrekking tot het visum of door een onvriendelijke diplomatieke relatie tussen het gastland en het thuisland.

Van sommige nationaliteiten kunnen ook aanvullende documenten worden gevraagd voordat het visum wordt goedgekeurd. Ook is het mogelijk dat er cursusen gevolgd moeten worden om te integreren. Dit is een goed moment voor au pairs met dezelfde achtergrond of moedertaal om vrienden te worden, zodat ze een netwerk van mensen hebben wanneer ze aan hun au pair verblijf in het buitenland beginnen.Welcome meeting to our au pairs in our headquarters in Haarlem