× Close
Nina.care

Taalcursussen

Taalcursussen zijn een belangrjik onderdeel van het au pair programma in elk land. Om alles uit het au pair verblijf te halen, zouden au pairs ten minste de basis moeten leren van de taal van het gastland. Zo kunnen ze zich beter redden en gesprekken voeren met mensen om hun heen. Elk land heeft zijn eigen regels voor het volgen van een taalcursus, maar de meeste au pairs volgen minstens één taalcursus tijdens hun verblijf.

De verantwoordelijkheid voor de betaling van de taalcursus hangt af van het land en varieert tussen de overheid, het gastgezin en de au pair zelf.

Language courses are an integral part of au pair programs in any country. In order to experience the country to its fullest, au pairs should learn at least basic skills in the local language so they can navigate their way around and have conversations with local people.
Persoonlijke ontwikkelingstraining starters 2 vrouwens lachend door de straten
Gemeenschappelijke taal in huis

Hoewel au pairs in sommige landen over een basiskennis van de nationale taal moeten beschikken en met hun gastouders moeten kunnen oefenen, is het gebruikelijk dat beide partijen ten minste over een mondelinge kennis van het Engels beschikken om een vlotte communicatie te verzekeren, vooral wat de verwachtingen betreft. Sommige au pairs kiezen ervoor om tijdens hun verblijf naast de nationale taal een intensieve cursus Engels te volgen om ook op dat vlak hun vaardigheden te verbeteren.

Bij Nina.care vragen wij zowel gastouders als au pairs om minstens een mondelinge kennis van het Engels te hebben om met ons samen te werken. Zo kunnen wij bemiddelen en de best mogelijke steun bieden om beide partijen een geweldige au pair ervaring te bezorgen.

Taalcursus au pair

Au pairs zouden een geschikte taalcusrus moeten volgen van de taal dat in het gastland wordt gesproken. Zo een cursus biedt hen namelijk verschillende kansen. Door een taalcursus te volgen leren au pairs over de cultuur en geeft het hen zelfvertrouwen en de nodige taalvaardigheden als ze bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan, de weg moeten vragen, met het openbaar vervoer riezen of als ze eten willen bestellen in een restaurant. Bovendien is een taalcursus de perfecte manier om nieuwe mensen te ontmoeten die ook een culturele uitwisseling zijn aangegaan.

Anderzijds, adviseren we au pairs ook om in contact te komen met mensen van hun eigen land, zodat ze hun eigen taal kunnen spreken. Een andere taal leren en communiceren in die taal is fantastisch, maar kan ook vermoeiend zijn. In hun eigen taal spreken is daarom een mooie manier om weer in contact te komen met een stukje thuis gedurende hun tijd in het buitenland.Persoonlijke ontwikkelingstraining starters vrouw luistert naar verhaal