× Close

Voorwaarden au pair in Amerika

Hier lees je alle informatie over zakgeld, vakantietijd, taalcursussen en meer voor au pairs in Amerika.

Two au pairs pose in front of the Empire State building in New York City during their au pair stay in America. Conditions to au pair in the United States.

Au pair informatie voor Amerika

Zakgeld en andere kosten

Au pairs in Amerika hebben recht op minimaal $ 195,75 zakgeld per week. Het is belangrijk dat au pairs en gastgezinnen het zakgeld bespreken, want de hoogte hiervan hangt af van de regio waarin ze zich bevinden en zo ook de hoogte van andere kosten. Een grote stad is natuurlijk een stuk duurder om in te leven dan een plattelandsdorpje, hierop zou het zakgeld ook aan moeten sluiten.

Werkuren

Een au pair in Amerika mag maximaal 45 uur per week werken. Ze mogen maximaal 10 uur per dag werken.

Vakantie

Au pairs in Amerika hebben recht op minimaal 2 weken betaalde vakantie per periode van 12 maanden. Zij hebben per week recht op minimaal 1,5 vrije dag en dienen minimaal 1 volledig weekend per maand vrij te hebben.

Duur van het verblijf

Au pairs komen voor minimaal 12 maanden naar Amerika. Ze kunnen hun visum na hun eerste jaar met nog eens 6, 9 of 12 maanden verlengen als ze het au pair programma willen voortzetten en langer willen verblijven.

Taalcursus

Gastgezinnen moeten au pairs $ 500 geven voor academische cursussen tijdens hun au pair verblijf. Bijvoorbeeld voor Engelse taalcursussen of een ander interessegebied. Bij sommige bureaus is het voor au pairs verplicht een taalcursus te volgen.

Kost & inwoning

Als onderdeel van het au pair programma hebben au pairs recht op alle maaltijden en huisvesting van het gastgezin. Ze moeten in hetzelfde huis wonen als hun gastgezin en moeten een eigen kamer hebben met een deur, raam, bed, kleerkast en bureau, evenals toegang tot een badkamer. Kost & inwoning gaat gewoon door als ze ziek worden of met vakantie zijn.

Verantwoordelijkheden

De au pair is voornamelijk verantwoordelijk voor de kinderopvang, waaronder maaltijden, activiteiten en ophalen van school. Een au pair mag ’s nachts geen werkzaamheden uitvoeren.

Ze kunnen ook bijdragen aan licht huishoudelijke taken, vooral die met betrekking tot de kinderen, zoals de afwas doen, speelgoed ordenen of de was doen voor de kinderen.

Zwaar huishoudelijk werk, zoals badkamers schrobben of het hele huis stofzuigen, behoort niet tot de verantwoordelijkheden van een au pair.

Rijbewijs

Aangezien de auto het belangrijkste vervoersmiddel is in Amerika, eisen de meeste bureaus dat au pairs hun rijbewijs hebben voordat ze hun visum kunnen aanvragen. De meeste au pairs moeten in hun thuisland een internationaal rijbewijs hebben voordat ze legaal binnen de Verenigde Staten mogen rijden.

Verzekering

Au pairs moeten een ziektekostenverzekering hebben als ze naar Amerika willen. Hun sponsorbureau zal ze helpen bij het verkrijgen van de juiste verzekering tijdens het verblijf.

Meer informatie

Join us en