× Close
Nina.care

Werkuren

Au pairs spelen een cruciale rol bij de kinderverzorging en het huishouden bij gastfamilie in het buitenland. In het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma wordt van au pairs verwacht dat ze een bepaald aantal uren per week werken terwijl ze bij hun gastgezin wonen. De precieze werktijden kunnen variëren afhankelijk van het land en het gastgezin, maar liggen meestal tussen de 20 en 40 uur per week. We zullen de werktijden uitleggen en hoe deze per gezin kunnen verschillen. Of je nu een au pair bent die zijn verantwoordelijkheden wil begrijpen of een gastgezin dat de voorwaarden van de overeenkomst wil vastleggen, wij zullen je waardevolle inzichten in de werktijden van de au pair geven. Voor landspecifieke regelgeving kun je naar beneden scrollen om het overzicht in de tabel te bekijken.

The working hours of an au pair will differ between countries and host families. They will typically work between 20 and 40 hours a week for their host family.
De variatie in werktijden van au pairs

1. Land-specifieke regelgeving

Een van de belangrijkste factoren die de werktijden van au pairs beïnvloedt, is de regelgeving van elk land. Verschillende landen hebben hun eigen regels en richtlijnen voor au pair-programma’s, waaronder specifieke beperkingen van de werktijden. Van gastgezinnen en au pairs wordt verwacht dat ze zich aan deze regels houden om een harmonieuze en legale uitwisseling te garanderen.

2. Verwachtingen van het gastgezin

Ook de verwachtingen van het gastgezin spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de werktijden van de au pair. Sommige gezinnen hebben meer hulp nodig bij de kinderopvang en huishoudelijke taken, terwijl andere slechts beperkte ondersteuning nodig hebben. De specifieke taken en verantwoordelijkheden die van een au pair verwacht worden, kunnen invloed hebben op het aantal uren dat ze elke week werken.

3. Taalcursussen

In sommige landen moeten au pairs in het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma aan taalcursussen deelnemen. Deze taalcursussen kunnen in de werktijd worden opgenomen, maar mogen niet langer duren dan redelijk is. Een evenwicht vinden tussen werk en taalverwerving is essentieel voor het welzijn van de au pair.

De betekenis van vaste werktijden

Zowel voor au pairs als gastgezinnen zijn duidelijke werktijden van belang. Ze helpen verwachtingen en grenzen vast te stellen en zorgen voor een eerlijke en harmonieuze uitwisseling. Dit is waarom vaste werktijden cruciaal zijn:

1. Eerlijke behandeling

Het vastleggen van werktijden garandeert dat au pairs eerlijk worden behandeld. Het voorkomt situaties waarin au pairs overwerkt zijn, wat tot een burn-out kan leiden en de relatie tussen de au pair en het gastgezin kan verstoren.

2. Balans werk-privé

Dankzij vaste werktijden kunnen au pairs een gezond evenwicht tussen werk en privéleven bewaren. Het stelt hen in staat om hun vrije tijd, sociale activiteiten en persoonlijke ontwikkeling te plannen, wat cruciale aspecten zijn van de culturele uitwisselingservaring.

3. Wettelijke naleving

Het houden aan vastgestelde werktijden zorgt ervoor dat de voorschriften van het gastland worden nageleefd. Het negeren van deze voorschriften kan zowel voor de au pair als voor het gastgezin juridische gevolgen hebben en het hele uitwisselingsprogramma tot een eventueel einde brengen.Oppas speelt spelletjes met de kinderen / Hoe word je oppas
The length of stay for an au pair is between 3 and 24 months.
Werktijden en het weekrooster van de au pair

De werktijden van een au pair zijn niet willekeurig maar maken deel uit van het weekprogramma van de au pair. Dit schema is een blauwdruk voor de tijdsindeling van de au pair tijdens het verblijf bij het gastgezin. Zowel voor au pairs als gastgezinnen is het van belang om het verband tussen de werktijden en het weekprogramma te begrijpen om een goed gestructureerde en harmonieuze ervaring te garanderen.

Een weekschema maken met de juiste balans

Een goed opgesteld weekrooster voor au pairs zorgt voor een goede balans tussen werkuren, vrije tijd en andere verplichtingen. Het is een praktisch hulpmiddel dat zowel de au pair als het gastgezin helpt om hun verwachtingen en verantwoordelijkheden in goede banen te leiden. Hier volgen enkele belangrijke overwegingen voor het maken van een goed weekschema:

1. Werktijden

De werktijden vormen meestal de basis van het weekrooster. Deze uren worden bepaald op basis van de behoeften van het gastgezin en de verantwoordelijkheden van de au pair zoals de zorg voor de kinderen, lichte huishoudelijke taken of taalcursussen. De werkuren zijn verdeeld over de week en mogen niet meer bedragen dan het maximum dat is toegestaan volgens de regels van het gastland.

2. Vrije tijd

Naast de werktijden zouden au pairs ook vrije tijd in hun weekprogramma moeten opnemen. Deze vrije tijd is essentieel voor het welzijn van de au pair: ze kan uitrusten, de plaatselijke cultuur ontdekken en persoonlijke activiteiten ondernemen. Het is een cruciaal onderdeel van de culturele uitwisseling.

3. Taalcursussen

Voor veel au pairs zijn taalcursussen een vast onderdeel van hun ervaring. Deze cursussen kunnen opgenomen zijn in het weekrooster, afhankelijk van de regelgeving in het gastland. In het rooster moet tijd worden vrijgemaakt voor taallessen en huiswerk, zodat deze niet overlappen met de werktijden.

4. Maaltijden en rustpauzes

In het weekrooster moeten ook de maaltijden en rustpauzes voor de au pair worden opgenomen. Deze pauzes bieden de gelegenheid om op te laden en genoeg energie overdag te hebben.

5. Culturele activiteiten

Culturele onderdompeling is een belangrijk aspect van het au pair-programma. In het weekprogramma kan de au pair de tijd nemen om aan culturele activiteiten deel te nemen, lokale bezienswaardigheden te bezoeken en met mensen uit de gemeenschap te communiceren. Deze ervaringen verrijken de algehele uitwisseling.

De rol van taalcursussen in au pair werktijden

Taalcursussen maken in veel landen deel uit van de au pair ervaring. Deze cursussen verbeteren niet alleen de taalvaardigheden van de au pair, maar dragen ook bij tot een culturele onderdompeling. Het is echter van belang om een evenwicht te vinden tussen werk en taalcursussen, zodat au pairs optimaal kunnen profiteren van het programma.

De taalcursussen in de werktijd opnemen, verschilt per land. In sommige landen zijn de taalcursussen gescheiden van de werktijden zodat au pairs zich tijdens hun cursustijd uitsluitend op het leren van de taal kunnen concentreren. In andere landen zijn taalcursussen geïntegreerd in de werktijd, wat betekent dat de tijd die in de klas wordt doorgebracht meetelt voor de wekelijkse werktijd.

Ongeacht de aanpak is het essentieel om ervoor te zorgen dat het totale aantal uren, inclusief werk en taalcursussen, niet meer bedraagt dan het maximum dat is toegestaan volgens de regelgeving van het gastland. Zo hebben au pairs genoeg tijd om uit te rusten, te socialisen en zich in de gastcultuur onder te dompelen.ontwikkelingstraining volgen bij de academy van nanny nina
A live-in nanny is different from an au pair. While a live-in nanny and an au pair both live in the family’s home, there are different regulations for the two.
Waarom zijn vastgestelde werktijden belangrijk?

De werktijden van de au pair spelen een belangrijke rol in het succes van het culturele uitwisselingsprogramma. Door de regels van het gastland te kennen en duidelijke werktijden vast te leggen, kunnen au pairs en gastgezinnen een positieve en wederzijds voordelige ervaring opdoen. Het is cruciaal voor beide partijen om open te communiceren, verwachtingen te stellen en de afgesproken werktijden te respecteren om een harmonieuze relatie en naleving van de wet te garanderen. Of je nu een au pair bent die aan een nieuw avontuur begint of een gastgezin dat een culturele uitwisseling verwelkomt, informatie over de werktijden is de sleutel tot een succesvolle en verrijkende ervaring.

Werkuren voor au pairs in verschillende landen

Hieronder vind je een overzicht van de vakanties voor au pairs in verschillende landen.

Land

Werkuren

Meer informatie

Nederland
Maximaal 30 uur per week, maximaal 8 uur per dag
Duitsland
maximaal 30 uur per week, maximaal 6 uur per dag
Het Verenigd Koninkrijk
maximaal 30 uur per week
De Verenigde Staten
maximaal 45 uur per week, maximaal 10 uur per dag
Frankrijk
maximaal 30 uur per week voor EU-leden, maximaal 24 uur voor mensen van buiten de EU
Spanje
maximaal 30 uur per week
Italië
maximaal 30 uur per week, maximaal 5 uur per dag
België
maximaal 20 uur per week, maximaal 4 uur per dag
Denemarken
18-30 uur per week, gemiddeld 3-5 uur per dag
Noorwegen
maximaal 30 uur per week, maximaal 5 uur per dag
Zweden
maximaal 25 uur per week, maximaal 5 uur per dag
China
20-30 uur per week maximaal, maximaal 6 uur per dag