× Close

Voorwaarden au pair in België

Lees de voorwaarden om au pair te worden of om een au pair te ontvangen in België.

An au pair walks down a cute street in Antwerp in the morning sunshine. Conditions to au pair in Belgium.

Au pair informatie in België

Zakgeld en andere kosten

Het zakgeld voor au pairs in België is € 450 per maand. Ze mogen geen extra werk doen voor meer loon.

Werkuren

Au pairs in België mogen maximaal 20 werkuren hebben per week met een maximum van 4 uur per dag. Ze kunnen maar 6 dagen per week werken.

Vakantie

Au pairs in België hebben recht op minimaal 1 volledige vrije dag per week. Er zijn geen officiële regels voor vakantietijd, maar het wordt aanbevolen dat au pairs 2 weken vakantie krijgen voor een verblijf van 12 maanden.

Duur van het verblijf

Een au pair mag maximaal 12 maanden in België verblijven.

Taalcursus

Het is verplicht dat een au pair tijdens het verblijf een taalcursus volgt van de taal in de regio waar hij/zij verblijft. Ze moeten kunnen bewijzen dat ze groeien in hun taalvaardigheid.

De kosten van de cursus zijn de verantwoordelijkheid van de au pair, maar wij raden gastgezinnen aan om ook een bijdrage in de kosten te leveren.

Kost & inwoning

Als onderdeel van het au pair programma hebben au pairs recht op alle maaltijden en huisvesting van het gastgezin. Ze moeten in hetzelfde huis wonen als hun gastgezin en moeten een eigen kamer hebben met een deur, raam, bed, kleerkast en bureau, evenals toegang tot een badkamer. Kost & inwoning gaat gewoon door als ze ziek worden of met vakantie zijn.

Verantwoordelijkheden

De au pair is voornamelijk verantwoordelijk voor de kinderopvang, waaronder maaltijden, activiteiten en ophalen van school. Een au pair mag ’s nachts geen werkzaamheden uitvoeren.

Ze kunnen ook bijdragen aan licht huishoudelijke taken, vooral die met betrekking tot de kinderen, zoals de afwas doen, speelgoed ordenen of de was doen voor de kinderen.

Zwaar huishoudelijk werk, zoals badkamers schrobben of het hele huis stofzuigen, behoort niet tot de verantwoordelijkheden van een au pair.

Rijbewijs

EU-burgers kunnen in België met het rijbewijs van hun land van herkomst rijden. Niet-EU-burgers kunnen de eerste 6 maanden autorijden met hun rijbewijs van hun land van herkomst met een internationale aanduiding. Na 6 maanden moeten ze deze omwisselen voor een Belgisch rijbewijs.

Verzekering

Alle au pairs dienen tijdens hun verblijf een particuliere ziektekosten-, ongevallen- en au pair-verzekering af te sluiten. Gastgezinnen zijn verantwoordelijk voor het betalen van de verzekeringskosten tijdens het verblijf van de au pair.

Meer informatie

Join us en