× Close

Voorwaarden au pair in Denemarken

Hier lees je alle informatie over zakgeld, vakantietijd, taalcursussen en meer voor au pairs in Denemarken.

An au pair looks across Nyhavn, a 17th-century waterfront, canal and entertainment district in Copenhagen, Denmark. Conditions to au pair in Denmark.

Au pair informatie voor Denemarken

Zakgeld en andere kosten

Au pairs in Denemarken ontvangen maandelijks 4.550 Deense Kronen (DKK), wat neerkomt op ongeveer 611 EUR. Ze moeten hun zakgeld ook gewoon doorbetaald krijgen tijdens vakanties en als ze ziek worden.

Au pairs zijn belastingplichtig over hun maandelijkse zakgeld.

Werkuren

Au pairs in Denemarken werken tussen de 18 en 30 uur per week. Ze mogen respectievelijk maximaal 3 tot 5 uur per dag werken.

Vakantie

Au pairs in Denemarken moeten minimaal 1,5 dag per week vrij hebben en vrij zijn tijdens Deense feestdagen, zodat ze de Deense cultuur kunnen ervaren.

Au pairs dienen maandelijks vakantiedagen op te bouwen. Ze hebben recht op 2,08 vrije dagen voor 5 werkdagen per week. Ze moeten tijdens hun vakantie worden doorbetaald en vakantiedagen die ze niet opnemen, moeten aan het einde van hun verblijf worden terugbetaald.

Duur van het verblijf

Au pairs in Denemarken mogen maximaal 18 maanden in het land verblijven. Hun initiële verblijfsvergunning is een jaar geldig met de mogelijkheid om deze nog eens met 6 maanden te verlengen.

Au pairs kunnen op het au pair-programmavisum of het werkvakantievisum komen, afhankelijk van hun land van herkomst.

Taalcursus

Au pairs in Denemarken moeten op zijn minst enige kennis van Deens, Zweeds, Noors, Duits of Engels hebben. Ze moeten ook voldoende vrije tijd hebben om tijdens het au pair een taalcursus Deens te volgen.

Gastgezinnen moeten een eenmalige betaling van 18.000 DKK betalen om de staatskosten van het aanbieden van Deense lessen aan au pairs te dekken.

Kost & inwoning

Als onderdeel van het au pair-programma hebben au pairs recht op alle maaltijden en huisvesting van het gastgezin. Ze moeten in hetzelfde huis wonen als hun gastgezin en moeten een eigen kamer hebben met een deur, raam, bed, kleerkast en bureau, evenals toegang tot een badkamer. Kost & inwoning telt gewoon door als au pairs ziek worden of met vakantie zijn.

Verantwoordelijkheden

De au pair is voornamelijk verantwoordelijk voor de kinderopvang, waaronder maaltijden, activiteiten en ophalen van school. Een au pair mag ’s nachts geen werkzaamheden uitvoeren.

Ze kunnen ook bijdragen aan licht huishoudelijke taken, vooral die met betrekking tot de kinderen, zoals de afwas doen, speelgoed ordenen of de was doen voor de kinderen.

Zwaar huishoudelijk werk, zoals badkamers schrobben of het hele huis stofzuigen, behoort niet tot de verantwoordelijkheden van een au pair.

Rijbewijs

EU-, EFTA- en Noorse burgers kunnen hun licenties gedurende de eerste 12 maanden van hun verblijf gebruiken. Au pairs uit andere landen moeten een internationale aanduiding op hun rijbewijs hebben voordat ze in Denemarken mogen rijden.

Verzekering

Het gastgezin is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de au pair bij ziekte. Ze moeten de au pair bij aankomst aanmelden voor een ziektekostenverzekering bij het lokale burgerservicecentrum waar ze de gezondheidskaart van de au pair kunnen krijgen.

Er moeten 3 verzekeringen worden afgesloten: arbeidsongevallen, vrijetijdsongevallen en ernstige ziekte of letsel.

Meer informatie

Join us en