× Close
About Us Image
Over ons
Wij zijn Jasmijn & Lyla Kok, oprichters van Nina.care. Ons doel is de perfecte match te vinden tussen gezinnen en hun au pair of oppas.
Dankzij mega strenge toelatingseisen en jarenlange ervaring zit onze database vol met betrouwbare en leuke oppassers. Onze super-snelle app zorgt er vervolgens voor dat de opvang zó geregeld is.
Daarnaast zorgen wij goed voor onze au pairs & oppassers. Door het aanbieden van geweldige events, gecertificeerde trainingen en een in-house Academy, worden ze écht onderdeel van ons team.

Alle informatie over kinderopvangtoeslag

avatar van jasmijn kok
Datum: 28 juni 2023
Auteur:
Over de Auteur: Deze blog is gepubliceerd door Jasmijn in het Nina.care team. Zij hoopt u met onze inhoud te informeren, verrassen en verblijden!
Contact: jasmijnkok@nina.care

Kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en hoeveel krijg je terug? Waar vraag je kinderopvangtoeslag aan en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Allemaal vragen die wij in dit blog beantwoorden. Van de regels en wetgeving die komen kijken bij het kinderopvangtoeslag aanvragen van tot de vraag waar de kinderopvangtoeslag affaire nou eigenlijk over ging. Want, waar ging het nou precies over?

Wanneer kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming, de kinderopvangtoeslag, hangt af van je inkomen. Hoe lager je inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Wil je meer weten over toeslagen? Dan kun je naar toeslagen.nl om te kijken voor welke je in aanmerking komt. Er is meestal een toetsingsinkomen die je kunt invullen. De website helpt je om het te berekenen en laat je het maximum bedrag zien dat je mag ontvangen.

banner

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet jij en een eventuele toeslagpartner (het in komen telt van beide mee voor de toeslag) aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt je kind in belangrijke mate.
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
  • Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar.
  • Jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • Je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.
  • Jij of je partner heeft een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een voorwaarde is wel dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Belastingdienst.  

Hoeveel krijg je terug als je een gastouder in dienst hebt?

Gastouders aan huis moeten minimaal 20 uur werkzaam zijn bij een gezin. Hierbij telt elk kind voor 1 uur. Hiernaast zijn de gastouders minimaal 1 jaar werkzaam bij een oppasgezin wanneer ze werken bij Nina.care.

In 2021 is het maximumtarief dat ouders vergoed krijgen 6,49 euro per uur. Het resterende deel van het uurloon van de gastouder wordt door de ouders betaald. 

geld, papier, een pen en geld om kinderopvangtoeslag te berekenen

Waar vraag je kinderopvangtoeslag aan?

Je vraagt de kinderopvangtoeslag aan met Mijn toeslagen. Hier geef je ook wijzigingen door in je kinderopvangtoeslag. Hiernaast moet je je volgens de Wet Kinderopvang inschrijven bij een gastouderbureau dat ingeschreven staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Als je niet verbonden bent aan een LRKP-nummer, dan krijg je geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Zij hebben namelijk jouw registernummer nodig om deze toeslag te krijgen.

Toeslag voor buitenschoolse opvang kan worden aangevraagd tot de 1e dag van de maand waarop een kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Hierna is er geen recht meer op kinderopvangtoeslag.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

In sommige gevallen kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als je niet werkt. Als je stopt met werken of werkloos wordt, heb je nog 3 maanden recht op toeslag vanaf de dag dat je niet meer werkt.

Je hebt geen recht meer op kinderopvangtoeslag zodra de 3 maanden voorbij zijn en alle uren zijn opgemaakt. Zet je toeslag uiterlijk 1 maand voordat je stopt met werken op stop en terugbetaling te voorkomen. 

In sommige gevallen kan je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als je niet werkt. Bijvoorbeeld wanneer je een erkende opleiding volgt, een opleiding volgt in het buitenland (als de studie vergelijkbaar is met een erkende opleiding in Nederland), als je een opleiding volgt en bijstand hebt en als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of werkloos bent en een traject naar werk volgt.

Een traject naar werk volg je via het UWV, de gemeente, een ex-werkgever of via een verzekeringsmaatschappij. Lees meer over wanneer je recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Ben je een alleenstaande ouder of volg je een opleiding, dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Naast kinderopvangtoeslag heb je ook recht op een kindgebonden budget. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar.

Je krijgt automatisch kindgebonden budget als je al een toeslag ontvangt en er recht op hebt. Als alleenstaande krijg je meer budget om je te ondersteunen in het levensonderhoud van je kinderen. Om een budget te krijgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn da 18 jaar.
  • Je krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Je inkomen is niet te hoog. Hoe hoog dit mag zijn hangt af van de samenstelling van je gezin.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent legaal in Nederland.

Kan ik met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen?

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heb je recht op de toeslag van de lopende maand en drie maanden hieraan voorafgaand.

Waar ging de kinderopvangtoeslag affaire over?

De toeslagenaffaire, ook wel kinderopvangtoeslagaffaire, is een Nederlandse politieke affaire als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen met kinderopvangtoeslagen en de strenge terugvorderingen bij fouten.

Vanaf 2017 kreeg de affaire meer aandacht. Volgens onderzoekscommissies was de werkwijze van de Belastingdienst discriminerend, onrechtmatig en was er sprake van institutionele vooringenomenheid.

Naar schatting zijn in de periode van 2004 tot 2019 26.000 ouders en daarmee 80.000 de dupe geworden hiervan. Deze ouders hadden kleine fouten gemaakt of waren misleid en moesten daarom de volledige kinderopvangtoeslag terugbetalen.

Met als gevolg dat deze ouders hierdoor in de schulden raakten die in sommige gevallen opliepen tot honderdduizenden euro’s.

Kies jij voor een pedagogisch specialist?

Wij begrijpen dat je staat te springen om met een pedagogisch professional aan de slag te gaan.

Het is goedkoper dan de kinderopvang, er worden kleine taken binnen het huishouden gedaan, de kinderen krijgen de aandacht die ze verdienen én zijn in hun vertrouwde omgeving. Hadden we trouwens al gezegd dat ons gastouderbureau officieel erkend is door de overheid?

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik in 2023

In 2023 krijg je de volgende bedragen voor kinderopvangtoeslag:
– dagopvang 9,12
– buitenschoolse opvang 7,85
– gasthouder 6,85

Heeft iedereen recht op kinderopvangtoeslag?

Of iedereen recht heeft op kinderopvangtoeslag staat op de site van de Rijksoverheid. Een van de voorwaarden is dat je kind naar een geregistreerde opvang gaat.

Gerelateerde berichten

banner