× Close

Voorwaarden au pair in Duitsland

Hier lees je alle informatie over zakgeld, vakantietijd, taalcursussen en meer voor au pairs in Duitsland.

Find an au pair job in Germany and see yourself stading in one of the beautiful villages like this girl in her white dress. Conditions to au pair in Germany

Au pair informatie voor Duitsland

Zakgeld en andere kosten

Het maandelijkse zakgeld voor au pairs in Duitsland bedraagt ​​€ 280,-.

Het gastgezin moet ook rekening houden met de volgende maandelijkse kosten:

  • Ziektekostenverzekering € 39
  • Taalcursus €70
  • Nina.zorgacademie met pedagogische trainingen en een EHBO-cursus €35
  • Subsidie ​​voor simkaart mobiele telefoon € 20
  • Reistoeslag € 60,-

Een optionele kosten voor een herkansingsverzekering van € 45 per maand is ook aan te raden. Al onze gastgezinnen zijn bovendien verplicht minimaal 50% van de vluchtkosten van de au pair te betalen.

Werkuren

Au pairs in Duitsland mogen maximaal 30 werkuren hebben per week. Ze kunnen alleen overuren maken als dit van tevoren is overeengekomen en het moet worden teruggegeven als extra vakantietijd en niet als extra loon.

Vakantie

Au pairs in Duitsland hebben recht op 4 weken vakantie bij een verblijf van 12 maanden. Ze moeten minimaal 1 dag per week vrij krijgen en minimaal 4 avonden per week vrij hebben.

Bovendien zijn au pairs in Duitsland vrij op feestdagen. Dit telt niet mee voor de vakantietijd die zij opbouwen door als au pair te werken.

Duur van het verblijf

Au pairs in Duitsland kunnen tussen de 6 en 12 maanden blijven, zoals afgesproken met hun gastgezin. Ze kunnen hun verblijf als au pair niet verlengen na de eerste 12 maanden.

Taalcursus

Au pairs dienen tijdens hun verblijf een taalcursus Duits te volgen. Het gastgezin moet € 50 per maand of € 600 in totaal bijdragen aan de cursus voor de au pair. De au pair is verantwoordelijk voor eventuele resterende kosten.

Kost & inwoning

Als onderdeel van het au pair programma hebben au pairs recht op alle maaltijden en huisvesting van het gastgezin. Ze moeten in hetzelfde huis wonen als hun gastgezin en moeten een eigen kamer hebben met een deur, raam, bed, kleerkast en bureau, evenals toegang tot een badkamer.

De kamer moet kunnen worden afgesloten en verwarmd. Kost en inwoning gaat gewoon door als ze ziek worden of met vakantie zijn.

Verantwoordelijkheden

De au pair is voornamelijk verantwoordelijk voor de kinderopvang, waaronder maaltijden, activiteiten en ophalen van school. Een au pair mag ’s nachts geen werkzaamheden uitvoeren.

Ze kunnen ook bijdragen aan licht huishoudelijke taken, vooral die met betrekking tot de kinderen, zoals de afwas doen, speelgoed ordenen of de was doen voor de kinderen.

Zwaar huishoudelijk werk, zoals badkamers schrobben of het hele huis stofzuigen, behoort niet tot de verantwoordelijkheden van een au pair.

Rijbewijs

Au pairs met een rijbewijs in hun thuisland kunnen de eerste 6 maanden van hun au pair verblijf autorijden met een internationaal rijbewijs of officiële vertaling van hun eigen rijbewijs.

Gastgezinnen kunnen een aanvraag indienen om dit te verlengen tot het volledige verblijf van 12 maanden als ze kunnen aantonen dat de Duitse verblijfsduur van de au pair maximaal 12 maanden is.

Au pairs van binnen de EU mogen tijdens hun verblijf als au pair autorijden zolang hun vergunning niet is verlopen.

Verzekering

Au pairs in Duitsland zijn verplicht verzekerd voor ziekte, zwangerschap of ongevallen. Het gastgezin is verantwoordelijk voor het betalen van deze verzekering tijdens het verblijf van de au pair.

Meer informatie

Join us en