× Close

Voorwaarden au pair in Noorwegen

Hier lees je alle informatie over zakgeld, vakantietijd, taalcursussen en meer voor au pairs in Noorwegen.

An au pair stands with his backpack and hiking shoes while visiting a small village in Norway. Conditions to au pair in Norway

Au pair informatie voor Noorwegen

Zakgeld en andere kosten

Au pairs in Noorwegen verdienen maandelijks 5.900 Noorse Kronen (NOK), wat neerkomt op ongeveer 569 EUR. Ze moeten ook zakgeld krijgen tijdens vakanties en als ze ziek worden. Au pairs zijn belastingplichtig over hun maandelijkse zakgeld.

Werkuren

Au pairs in Noorwegen mogen maximaal 30 werkuren hebben per week met een maximum van 5 uur per dag.

Vakantie

Au pairs in Noorwegen hebben recht op een volledige vrije dag per week plus een extra vrije middag per week. Minstens één keer per maand moet de vrije dag op zondag zijn.

Duur van het verblijf

Au pairs in Noorwegen kunnen maximaal 2 jaar als au pair in het land verblijven. Hun visum is alleen geldig zolang hun tewerkstelling bij hun gastgezin geldig is.

Taalcursus

Au pairs dienen tijdens hun verblijf een taalcursus Noors te volgen. Gastouders zijn verantwoordelijk voor het betalen van deze cursus inclusief de bijbehorende materialen en reiskosten. Volgens de wet moeten de gastouders minimaal 9.850 NOK betalen voor de cursus.

Kost & inwoning

Als onderdeel van het au pair programma hebben au pairs recht op alle maaltijden en huisvesting van het gastgezin. Ze moeten in hetzelfde huis wonen als hun gastgezin en moeten een eigen kamer hebben met een deur, raam, bed, kleerkast en bureau, evenals toegang tot een badkamer. Kost & inwoning gaat gewoon door als ze ziek worden of met vakantie zijn.

Verantwoordelijkheden

De au pair is voornamelijk verantwoordelijk voor de kinderopvang, waaronder maaltijden, activiteiten en ophalen van school. Een au pair mag ’s nachts geen werkzaamheden uitvoeren.

Ze kunnen ook bijdragen aan licht huishoudelijke taken, vooral die met betrekking tot de kinderen, zoals de afwas doen, speelgoed ordenen of de was doen voor de kinderen.

Zwaar huishoudelijk werk, zoals badkamers schrobben of het hele huis stofzuigen, behoort niet tot de verantwoordelijkheden van een au pair.

Rijbewijs

Au pairs mogen de eerste 3 maanden van hun verblijf autorijden met het rijbewijs van hun thuisland. Daarna moeten ze een Noors rijbewijs aanvragen als ze willen blijven rijden.

Verzekering

Au pairs zijn ingeschreven in het nationale gezondheidszorgsysteem wanneer ze zich inschrijven zodra ze in Noorwegen aankomen. Het wordt aanbevolen dat het gastgezin een aanvullende particuliere verzekering afsluit als aanvulling op de nationale gezondheidszorg.

Meer informatie

Join us en