× Close

Voorwaarden au pair in Zweden

Hier lees je alle informatie over zakgeld, vakantietijd, taalcursussen en meer voor au pairs in Zweden.

Two au pairs sit together in a beautiful green grass field with some wildflowers in Sweden. Conditions to au pair in Sweden

Au pair informatie voor Zweden

Zakgeld en andere kosten

Au pairs in Zweden ontvangen maandelijks minimaal 3.500 Zweedse Kronen (SEK), wat neerkomt op ongeveer 325 EUR. Ze moeten hun zakgeld ook krijgen tijdens vakanties en als ze ziek worden. Au pairs zijn belastingplichtig over hun maandelijkse zakgeld.

Werkuren

Au pairs in Zweden mogen maximaal 25 werkuren hebben per week met een maximum van 5 uur per dag. Hun au pair-taken in combinatie met hun taalcursus mogen niet meer dan 40 uur per week bedragen.

Vakantie

Er zijn geen officiële regels met betrekking tot vakanties en vrije dagen voor au pairs. Normaal gesproken zouden ze minstens 1 volledige vrije dag per week moeten krijgen. We raden aan dat au pairs 4 weken vrij krijgen voor een verblijf van 12 maanden.

Duur van het verblijf

Au pairs in Zweden mogen maximaal 12 maanden verblijven zonder mogelijkheid tot verlenging.

Taalcursus

Au pairs moeten tijdens hun verblijf een taalcursus Zweeds volgen, die door de staat wordt gefinancierd. Hun werktijd gecombineerd met studie-uren zou ongeveer 40 uur per week moeten bedragen. Au pairs moeten hun inschrijving voor een taalcursus Zweeds bij hun aanvraag voegen.

Kost & inwoning

Als onderdeel van het au pair-programma hebben au pairs recht op alle maaltijden en huisvesting van het gastgezin. Ze moeten in hetzelfde huis wonen als hun gastgezin en moeten een eigen kamer hebben met een deur, raam, bed, kleerkast en bureau, evenals toegang tot een badkamer. Kost & inwoning gaat gewoon door als ze ziek worden of met vakantie zijn.

Verantwoordelijkheden

De au pair is voornamelijk verantwoordelijk voor de kinderopvang, waaronder maaltijden, activiteiten en ophalen van school. Een au pair mag ’s nachts geen werkzaamheden uitvoeren.

Ze kunnen ook bijdragen aan licht huishoudelijke taken, vooral die met betrekking tot de kinderen, zoals de afwas doen, speelgoed ordenen of de was doen voor de kinderen.

Zwaar huishoudelijk werk, zoals badkamers schrobben of het hele huis stofzuigen, behoort niet tot de verantwoordelijkheden van een au pair.

Rijbewijs

EU-, EFTA- en Scandinavische burgers kunnen hun licenties gebruiken tijdens au pairing in Zweden. Au pairs uit andere landen moeten een internationale aanduiding op hun rijbewijs krijgen voordat ze mogen rijden.

Verzekering

Au pairs in Zweden dienen tijdens hun verblijf een uitgebreide particuliere verzekering af te sluiten. Zij zijn verantwoordelijk voor de kosten, maar we raden gastgezinnen aan om ook een bijdrage te leveren.

Meer informatie

Join us en